Zemní práce, Terénní úpravy, Demolice, Třídění.

Strojové zemní práce a demolice.

Zemní Práce

 • výkopy základů pro Váš budoucí dům, garáž, přístavbu či sklep
 • výkopy inženýrských sítí (kanalizace, plyn, elektro, voda)
 • výkopy bazénů, jezírek, rybníků, jímek, septiků…..
 • terénní úpravy zahrad a jiných ploch, svahování….
 • realizace přístupových komunikací, zpevněných ploch….
 • tenisové kurty, parkoviště, jízdárny pro koně….
 • výkopy drenáží, plotů, tepelných čerpadel…
 • vrtání plotových sloupků šířky vrtáků 20,30,40
 • hutnění výkopů, navážek, štěrků….
 • skládání stavebních materiálů pomocí paletovacích vidlí
 • třídění zeminy a kamení

Terénní úpravy

 • skrývky zemin, ornice
 • úpravy pozemků do nivelity
 • úpravy a rozprostírání zemin po pozemcích
 • úpravy svahů, terénních vln a nerovností
 • dodávky zahradních zemin, kompostů, kůry
 • třídění zeminy
 • skládání skalek a opěrných zdí z kamene
 • čištění pozemků od náletových křovin a stromů
 • likvidace bioodpadu, kořenů

 

Demolice

 • vyklizení objektů před demolicí
 • ruční rozebrání krytin, střešních a stropních konstrukcí
 • třídění odpadů
 • strojní demolice objektů a zpevněných ploch
 • úprava pozemku po demolici, pro další využití
 • zpracování dokumentace o uložení odpadů do ISPOPU

 

Třídění zeminy

 • třídíme pomocí vibrační třídičky CZSCREEN MS BIG
 • třídění třech frakcí ( 0-16, 16-32, 32-90 mm)
 • třídíme ornici, zeminu, kamení, směsi kamení a sutí

 

Zašlete nám Vaši poptávku, obratem Vám odpovíme

7 + 4 =